ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

     Nadace Partnerství
     Panská 7
     Brno
     tel.: 542 422 771
     http://www.nadacepartnerstvi.cz/
     pship@ecn.cz

 

      Zelený Kruh
      Lublaňská 18
      Praha 2
      tel.: 222 517 143
             222 518 320
      http://www.zelenykruh.cz/
      zk@ecn.cz

 

      ÚVR ČSOP
      Uruguayská 7
      Praha 2
      tel.: 222 516 115
      fax.: 222 511 496
      http://csop.ecn.cz/
      csop@ecn.cz


 

      Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. (ÚEP)
      Hradební 3
      Praha 1
      tel: 22482 8557
      tel/fax: 22482 6593
      http://uep.ecn.cz/
      iep@ecn.cz


 

     BEZK
     Malířská 6
     Praha 7
     tel.: 233 381 546
     fax: 233 382 252
     http://www.bezk.ecn.cz/
                               pavel.cincera@ecn.cz

 

     Centrum pro otázky životního prostředí UK
     U Kříže 8/661
     Praha 5
     tel: 251 080 202
     fax:251 620 441
     http://www.czp.cuni.cz
     czp@czp.cuni.cz

 

  Česká společnost pro životní prostřed
  Novotného lávka 5
  Praha 1
  tel: 221 082 361, 
  tel/fax: 221 082 365
  cse@csvts.cz 
  http://www.csvts.cz/cse

 

     Děti Země
     Komunikační centrum
     Tylova 23
     301 25 Plzeň
                                tel./fax: 377 383 700
                                http://detizeme.cz
                                deti.zeme@ecn.cz

 

    Občanské sdružení Nika
    Vršovická 65
    Praha
                               http://www.inika.cz/
                               inika@inika.cz

 

    Sdružení středisek ekologické výchovy PAVUČINA
    Senovážné nám. 24
                               Praha 1
                               tel/fax: 234 621 256
                               mobil:  721 133 108
                               http://www.pavucina-sev.cz/
                               info@pavucina-sev.cz

 Březový lístek

 Národní lesnický komitét

 Klub ekologické výchovy