ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

Český národní komitét UNEP

Členové řídící rady

  • Pavel Činčera, BEZK
  • Zuzana Drhová, Zelený kruh
  • Barbora Šafářová, Ústav pro ekopolitiku
  • Václav Izák, ČSOP
  • Tomáš Růžička, Nadace Partnerství

Národní komitét UNEP je neformální sdružení neziskových organizací založené v roce 1999. Český národní komitét UNEP je součástí celosvětové sítě národních komitétů v rámci UNEP a je podporován evropskou kanceláří UNEP se sídlem v Ženevě. Stejně jako další národní komitéty UNEP (National Committees) bude i Český národní komitét usilovat o rozšíření svých aktivních členů z dalších sektorů ve společnosti.
Při své práci zastává komitét názor, že informovanost o stavu životního prostředí a činnostech, které ho ovlivňují, má zásadní význam pro uvědomělé chování jak firem, tak jednotlivců. Proto bude Národní komitét především hájit a prosazovat právo občanů na informace o životním prostředí a jejich účast v rozhodovacích procesech ovlivňujících kvalitu životního prostředí.

Cílem Národního komitétu je:

  • Informovat o programech a aktivitách UNEP
  • Informovat UNEP o aktuálních otázkách životního prostředí v ČR
  • Přispět k diskuzi a praktickým krokům v ochraně životního prostředí v ČR i ve světě

Pro naplňování těchto cílů bude Národní komitét pravidelně aktualizovat své internetové stránky s informacemi o UNEP, ve zpravodajích a dalších periodicích svých členů bude poskytovat aktuální informace o aktivitách UNEP, bude organizovat semináře a konference o stavu životního prostředí v ČR a ve světě, případně další osvětové akce k zvýšení povědomí občanů o problematice ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. Národní komitét bude též pravidelně informovat evropskou kancelář UNEP o dění ovlivňující kvalitu životního prostředí v ČR.

Národní komitét chce spolupracovat především s Ministerstvem životního prostředí a dalšími státními institucemi, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi a vysokými školami při šíření kvalitních informací o životním prostředí v ČR a ve světě.