ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

GEO-3: Global Environment Outlook 3
Report


Recenze:

Globální životního prostředí na začátku tisíciletí
Tomáš Hák, Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

V roce 2002 vydal program OSN pro životní prostředí (UNEP) další, již třetí, zprávu o stavu životního prostředí světa s názvem Global Environmental Outlook 3, tzv. GEO-3. Na zprávě S UNEP spolupracovalo přes 1000 odborníků a 40 institucí z celého světa.

GEO 3 je zatím posledním výstupem projektu UNEP Global Environment Outlook, který byl iniciován požadavky na environmentální reporting formulované v Agendě 21. V r.1995 nejvyšší orgán UNEP - Řídící rada - rozhodla o pravidelné publikování rozsáhlé zprávy o stavu životního prostředí v globálním měřítku. První zpráva, tzv. GEO-1, vyšla v roce 1997 a byla prvním pokusem o dosažení konsensu o kritických environmentálních jevech a prioritách pro řešení. Podstatně rozsáhlejší GEO-2 vychází na přelomu tisíciletí v r.2000. Publikace bilancuje dosažené úspěchy v ochraně životního prostředí, nicméně konstatuje, že stav životního prostředí na Zemi je stále alarmující. GEO-3 (objemná - 446 stran, krásně vypravená publikace) popisuje hlavní problémy životního prostředí přehledně členěné do jednotlivých kapitol (Socio-economic background, Land, Forests, Biodiversity, Freshwater, Coastal and marine areas, Atmosphere, Urban areas, Disasters) v širokém časovém záběru šedesáti let. Současný stav jednak porovnává se stavem v uplynulých 30 letech (od doby konání konference OSN o životním prostředí v r.1972), a přináší také dlouhodobý výhled (2002-2032). Hodnocení retrospektivní má příznačný název Integrating Environment and Development, tedy sjednocení požadavků na všeobecný, zejména hospodářský rozvoj a podmínek pro správné fungování životního prostředí. Budoucnost je modelována pomocí narativních (kvalitativních) scénářů. Scénář Market first předpokládá pokračování rychlého technologického pokroku stimulového ziskem; druhý scénář Policy first přisuzuje klíčovou roli při dosažení sociálních a environmentálních cílů vládám, třetí scénář Security first předjímá budoucí svět plný velkých rozdílů, kde převládají konflikty a násilí. V posledním scénáři Sustainability first je ukázán svět založený na novém rozvojovém paradigmatu udržitelnosti. Popis jednotlivých scénářů je velmi zajímavým způsobem podán na 80 stranách textu. ....
celý text