ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

 •    O biodiverzitě - CBD
  Ing. Milana Roudná, CSc., MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, roudna@env.cz

 •    Bonnská - CMS
  RNDr. Per Švec, MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, svec@env.cz

 •    Dohoda o netopýrech - EUROBAT
  RNDr. Vladimír Hanzal, AOPK ČR, Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, hanzal@nature.cz

 •    Washingtonská - CITES
  RNDr. Jan Kučera, CSc., MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, plesnik@nature.cz

 •    Bernská úmluva
  RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR, Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, plesnik@nature.cz

 •    Světové dědictví
  viz MK, na MŽP není NFP, neboť ČR nemá žádnou lokalitu přírodního dědictví v seznamu UNESCO, pouze kulturní dědictví

 •    Ramsarská úmluva
  RNDr. Josef Chytil, Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov, JChytil@palava.cz