ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

Přirození spojenci

V listopadu 2004 vydal Program OSN pro životní prostředí (UNEP) dlouho očekávanou publikaci informující o struktuře UNEP, jeho cílech a možnostech spolupráce nevládních organizací s UNEP na všech úrovních. Jde o publikaci, která dlouho chyběla a která je výsledkem snažení UNEP v posledních letech - více spolupracovat s neziskovými organizacemi.

Publikace Přirození spojenci (Natural Allies) je rozčleněna do šesti kapitol: Mandát UNEP a zapojení občanské společnosti, Zapojení občanské společnosti do řízení v rámci UNEP, Zapojení občanské společnosti do realizace programů UNEP, UNEP v regionech, Finanční zdroje pro občanskou společnost, Závěry.

V rámci jednotlivých kapitol jsou uvedeny všechny důležité související internetové odkazy a kontaktní adresy. Pulikace vysvětluje celkem podrobně strukturu UNEP i formy jeho řízení, včetně možnosti, jak mohou nevládní organizace spolupracovat či ovlivňovat rozhodnutí Řídící rady UNEP. Čtenář se též dozví, co to jsou Světová fóra občanské společnosti a jak jsou vybírání účastníci těchto globálních setkání.

Publikace Přirození spojenci konečně jednoduchou formou vysvětluje, co je vlastně UNEP, jaké má cíle a jak mohou nevládní organizace s UNEP spolupracovat. Přináší vysvětlení složité struktury tohoto programu OSN a odkrývá dosud trochu tajemnou mezinárodní organizaci, která má předpoklady sehrát do budoucna zásadní roli při naplňování strategií udržitelného rozvoje ve světě.

Tomáš Růžička

Přinášíme Vám překlad 5. kapitoly Finanční zdroje UNEP

Zde jsou jednotlivé kapitoly v angličtině:

Annexes
74 KB

Chapter 1: Mandate and Civil Society Engagement
238 KB

Chapter 2: Civil Society Participation in Governance at UNEP
166 KB

Chapter 3: Civil Society Participation in Implemetation of UNEP's Programme Work
765 KB

Chapter 4: UNEP in the Regions
175 KB

Chapter 5: Financial Resources within UNEP
196 KB

Chapter 6: Conclusion
161 KB