ČNK UNEP, Zelený kruh , Lublaňská 18, Praha 1

Plán implementace Světového summitu pro udržitelný rozvoj v odstavci 155 říká že: "UNEP, UNCHS, UNDP, UNCTD mají v rámci svých mandátů posílit svůj přínos programům udržitelného rozvoje a naplňování Agendy 21 na všech úrovních, především v oblasti budování kapacity.

české odkazy:


anglické odkazy: